Seminar Intuïtief Leiderschap en Visualisatie

Op Aanvraag en In-House

Verandering is kenmerkend voor elk mens en elke organisatie, intuïtief leiderschap begint altijd bij de persoonlijke verandering.

 NAVIGATIE 
Home
Overzicht
Business Education
Dit seminar neemt spirituele en holistische bewustwording voor verandering, als basis voor ontwikkeling. In het geval dat u en uw organisatie inspelen op "high performance" veranderingen, dan is beantwoording van een aantal principiële vragen van fundamenteel belang voor het richting geven aan uw werk en uw onderneming. Het seminar versterkt uw intuïtie en helpt u om uw doelen te visualiseren.


Doelgroep

Organisaties: De draagkracht van de organisatie zal groter worden, de flexibiliteit, de efficiency en effectiviteit zullen toenemen en er zal adequaat en snel ingespeeld kunnen worden op de constant in beweging zijnde omgeving.

Individueel: Een beter inzicht in onszelf maakt dat we meer evenwichtig worden en met een vernieuwd bewustzijn onze taak kunnen vervullen.


Doelstelling

Veranderende omstandigheden vragen om een heroriëntatie betreffende de organisatievorm en de stijl van leidinggeven.

De gangbare strategieën en organisatie concepten blijken niet meer toereikend te zijn voor een optimaal functioneren van moderne bedrijven en organisaties: persoonlijke bewustwording, visie, samenwerking en motivatie moeten ruim baan kunnen krijgen.

Om huidige problemen in organisaties te overwinnen zal het noodzakelijk blijken nieuwe denkbeelden te ontwikkelen. Het accent zal voortdurend op transformatie blijven liggen. De plaats van de mens in de organisatie, de noodzaak van persoonlijke betrokkenheid, flexibiliteit en onderlinge verbonden heid zijn van groot belang geworden voor onze toekomst als mens, als bedrijf en als maatschappij.

Controle en beheersbaarheid, die traditioneel de bedrijfscultuur zo sterk beïnvloed hebben, zijn niet meer toereikend; Het voortdurend alert zijn op nieuwe mogelijkheden wordt meer belangrijk. Gericht zijn op verandering en eigen ontwikkeling voor mens en onderneming, wordt dan belangrijk. Tevens zal daarbij duidelijk worden, dat effectiviteit en winstgevendheid in het verlengde liggen van de bew ustwording en de daaruit voortkomende ontwikkeling van de mens.

Het uitgangspunt voor succesvol ondernemen is momenteel om in complexe en snel veranderende markten tot besluitvorming te komen. Hierbij wordt een wezenlijk appèl op onze intuïtieve capaciteiten gedaan. Het betekent wel dat vorming wordt gevraagd om deze intuïtieve vermogens, welke bij velen van ons nog ver verborgen liggen, verder te ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van intuïtief leiderschap dienen met hoden en middelen beschikbaar te zijn. Het in staat zijn om visualisaties in de toekomst te maken is daarbij een vaardigheid. Beslissingen kunnen niet meer genomen worden op basis van de situatie zoals deze zich nu laat zien, maar op een visie zoals wij denken dat de situatie zal zijn in de toekomst. Fascinerend wordt het als wij ervaren dat wij zelf ook in staat zijn de toekomst te creëren. Dat is weggelegd voor diegenen die het snelst een beeld van die toekomst kunnen bepalen en zich daarop kunnen richten.


Cursusinhoud

Wenst u of uw bedrijf in te spelen op de voortdurende externe veranderingen, dan is de beantwoording van een aantal primaire vragen van fundamenteel belang voor het richting geven aan een visie.

Vragen, zoals deze, staan hierbij centraal:
  • Hoe herkennen wij dat een holistische benadering ons meer te bieden hebben en wat betekent "de nieuwe economie" in dit verband?
  • Hoe kan een duidelijke visie worden overgedragen en de individuele- en groepsmotivatie en daarmee bedrijfsprocessen positief beïnvloeden?
  • Wat betekent visualisatie voor de ontwikkeling van ons bedrijf?
  • Hoe ontstaat weerstand tegen verandering?
  • Hoe leren wij met goed communiceren beter samenwerken in werkgroepen en taakverbanden?
  • Hoe kun je in elke werkomgeving streven naar professionaliteit?

Programma

09.00   Ontvangst en opening
09.30   Inleiding: Intuïtief Leiderschap voor uw bedrijf?
10.15   Wat is Intuïtief Leiderschap en hoe werkt het?
11.15   Pauze
11.45   Visualisatie - Creatief leren zijn naar de toekomst
12.45   Lunch
13.45   Mens in organisatie
14.30   Managing Differently
15.15   Pauze
15.30   Intuïtief leiderschap - Hoe te beginnen?
16.30   Samenvatting
17.00   Afsluiting en borrel


Aanmelding

Voor informatie over het seminar of voor aanmelding neemt u contact op met Arthur W. Bröker:

     telefonisch: 040-2565101
     per e-mail: info@awb-consulting.nl
     of via ons onderstaand adres.